Gorokhovaya Street 1

Millionnaya Ulitsa 1
Bolshaya Morskaya Ulitsa 1