Kazinczy Street 1

Király Street 1
Danube Promenade 1