Rio Tinto

Dallol Volcano – Ethiopia
Göreme National Park – Turkey