Nicostratos the Pelican 1

To fili tis zois
Ramesh 1