First Cemetery of Athens 1

Sanatorium on Mt. Parnitha 1
Periklis Kallergis 1