Italyanskaya 1

Bolshaya Morskaya Ulitsa 1
Sadovaya Ulitsa 1